19th Ave New York, NY 95822, USA

Aile Hukuku

Aile Hukuku

ÇANAKKALE Aile hukuku, aile ilişkilerini ele alan, medeni hukukun içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır.

Hukuk büromuz,aile hukuku ile ilgili oluşabilecek tüm uyuşmazlıklarda hizmet vermekte olup,söz konusu uyuşmazlıkların çözümü için müvekkillerine etkin ve hızlı bir çözüm sunmaktadır.
Aile hukuku;

 • Nişanlanma,
 • Nişanın bozulması,
 • Nişanın bozulması sebebi ile açılacak maddi ve manevi tazminatları,
 • Evlenme,Evlenmenin kuralları ve koşulları,
 • Evlenmenin Butlanı,
 • Ayrılık,
 • Boşanma,Boşanmanın sebepleri,koşulları ve boşanmanın yarattığı sonuçlar,
 • Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları,
 • Boşanma nedeni ile açılacak maddi ve manevi tazminat davaları,
 • İddet Müddetinin Kaldırılması,
 • Mal rejiminden kaynaklı Alacak davaları,Mal paylaşımları,
 • Aile Konutu,
 • Soy bağı,
 • Evlat edinme,
 • Velayet,Çocukla Şahsi münasebet günlerinin belirlenmesi-Kişisel ilişki kurulması,
 • Nafaka ,
 • Vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık,
 • Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi gibi konuları barındırmaktadır.
 

Evlilik dışı doğan çocukların maddi ve manevi hakları da aile hukukunun içerisinde yer almaktadır.Evlilik dışı doğan çocuklar da ,evlilik birliği içinde doğmuş çocuklar gibi haklara sahiptir.Bu konuda da eğer çocuğu baba tanımamış ve nüfusuna almamış ise,bu konu hakkında da açılacak hukuki bir dava aile mahkemelerinde görülecektir.
Aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, yapay döllenme, çocuk istismarı ve çocuk kaçırma gibi konuların kadın hakları ya da çocuk hakları kapsamında oluşturulan gerek uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukta özel olarak biçimlendirilmektedir. Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu’nda ve bazı diğer özel yasalarda düzenlenecek konulara yönelik uyuşmazlıklar hakkında da aile mahkemelerinde dava açılır.