19th Ave New York, NY 95822, USA

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

Alacaklının alacağına en kolay ve hızlı bir biçimde kavuşabilmesi için devletin gücünden ve müeyyidelerinden yararlanma imkanını sağlayan hukuk dalına icra iflas hukukudenmektedir.Hukuk Büromuz bu konuda,müvekkillerimizin alacağına en hızlı,etkili ve az masrafla kavuşması için hukuki hizmet sunmaktadır. Hukuk büromuz,icra ve iflas hukuku alanında aşağıdaki davalarda ve takiplerde müvekkillerine hizmet vermektedir.

  • İcra Takibi Başlatmak,
  • İcra Takibine İtiraz Nedeni ile İtirazın İptali yada İtirazın Kaldırılması Davaları,
  • Menfi Tespit Davaları,
  • İstirdat Davaları,
  • İhtiyati Haciz Kararları,
  • İstihkak Davaları,
  • Alacak Davaları,
  • Kiralanan yerlerle ilgili alacak Takipleri ve Tahliye Davaları,
  • Kira Sözleşmesi olmadan oturan kişiler hakkında Ecrimisil davaları ve Müdahalenin Men-i Davaları
 

İcra Ve İflas Hukuku

Çanakkale İcra iflas hukuku ile alacaklı, borçlunun taşınır yada taşınmaz malvarlıklarına el koyarak alacağına kavuşmaya çalışmaktadır.Bu konuda eğer borçlunun malvarlığı bulunmuyor ise,bankalardaki veya üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulabilmekte ayrıca borçlunun adresine menkul haczi yapılarak borç tahsilatı yapılmaya çalışılmaktadır.

İcra Ve İflas Hukuku

Maalesef ki,borcunu ödemeyen borçlular hakkında bir hapis cezası müeyyidesi bulunmasa da ,borçludan usulüne uygun ödeme taahhütnamesi alarak veya ticareti usulsüz terk nedeni ile şikayetçi olarak ya da alacak karşılıksız bir çeke dayanıyor ise karşılıksız çek şikayetleri ile borçlu hakkında ceza almaya çalışmakta ve borcunu ödetmeye çalışarak alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak ofisimizin temel prensibidir.
Bir borçlu hakkında elinizde evrak var ise,söz konusu evraklarınız ile icra takibi başlatabilirsiniz. Peki nedir bu evraklar? Örneğin Mahkeme kararları, Fatura Alacakları, Sözleşmeden Doğan Alacaklar, Çek-Senet-Bono gibi evraklar… Birinden alacağınız var ise ve bu konuda borçludan paranızı tahsil edemiyor iseniz, borçlu hakkında ivedilikle yetkili icra dairelerinde icra takibi başlatmanız ve alacağınızı tahsil etmeye çalışmanız gerekmektedir.

İcra dosyalarında hızlı işlem çok önemli olup,her geçen gün aleyhinize işlemektedir diyebiliriz. Çünkü sizden önce borçlu aleyhine başlatılan icra takipleri ile sizden önce borçlunun malvarlığına haciz konulur ise veya 3.kişilerdeki hakları haciz edilir ise,alacağınızı almanız zorlaşmaktadır,alacak konusunda sıraya girersiniz diyebiliriz.

Bu sebeple birinden alacağınız var ise bu alacağı bekletmeden icra takibi başlatmanız sizin faydanıza olacaktır.
İcra takibi süreci şu şekilde olmaktadır; İcra takibi başlatıldıktan sonra icra idaresi ödeme emrini ilgili borçluya posta yoluyla göndermektedir. Borçlu kişinin süresi içerisinde söz konusu icra takibine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Eğer bu süre zarfında itiraz etmez ya da itirazı iptal edilirse veya kaldırılırsa ödeme emri kesinleşmektedir.

Ödeme emrinin kesinleşmesi ile  birlikte artık haciz işlemlerine başlanabilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.