19th Ave New York, NY 95822, USA

İş Hukuku

İş Hukuku

İş, işçi, işveren gibi konuları ele alan, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceleyen ve bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalına İş Hukukudenmektedir.
İnsanlar hayatlarını idame ettirebilmek, geçimlerini sağlayabilmek için geçmişten buyana çalışmış ve para kazanmaya çalışmışlardır. Özellikle Sanayilerin kurulması ile birlikte, sanayilerde ve fabrikalarda yüzlerce işçi zor şartlarda çalıştırılmıştır. Halen daha da işçiler zor şartlarda çalıştırılabilmektedir. Bu konudaki hukuki uyuşmazlıkları düzenlemek adına iş hukuku oluşmuştur.
İş Hukuku, işçi ile iş veren arasındaki uyuşmazlıkları ilgilendiren bir hukuk dalıdır. İş Hukuku avukatı da, bu konularda uzmanlaşmış, bu davalarla tecrübe kazanmış ve bilgi sahibi olmuş avukattır.
Tecrübeli olduğumuz alanlardan biriside İş Hukuku alanı olup, İş Hukuku Avukatıolarak, yazılarımızda işçilerin ve işverenlerin iş hayatlarında yaşadıkları problemleri ve bu problemlere ilişkin çözüm noktalarını, haklarını anlatmaya çalıştık.
Hukuk bürosu olarak iş hukuku alanında hizmet verdiğimiz ve takip ettiğimiz davalar aşağıdaki gibidir.

 • İşçi çalıştığı iş yerinde işi özenle yapmalıdır.
 • İş verenin hukuka uygun talimatlarına uyması gerekmektedir.
 • Burada iş verenin talimatları,iş yerinin ihtiyaçları ve o işin adedi ile sınırlıdır.Bu sınırların dışına çıkan talimatları işçi yerine getirmeme hakkına sahiptir.
 • İşçinin Sadakat Borcu bulunmaktadır.
 • İşçinin Rekabet etmeme borcu.
 • İşçinin iş görme borcu ve sadakat borcu her iş sözleşmesi için söz konusu olan borçlardan olsa
  da,rekabet etmeme borcu ancak sözleşmede yazıyor ise söz konusu olabilmektedir.Bu konuda
  iş verenler,iş sözleşmelerine bu konuda bir madde koyar ve hatta cezai şart belirtir ise,bu
  borcun ihlali halinde tazminat talep etme hakkına sahip olabilmektedirler.Tabi ki işçi ,aynı
  meslek ile ilgili bir iş kurabilme hakkına sahiptir.Ancak iş sözleşmesine eğer,rekabetin
  sınırları,yeri ve süresi hakkında bir madde eklerlerse ve işçi de bunu bilerek sözleşmeyi
  imzalar ise,işçinin o konularda ve sınırlarda rekabet etmeme borcu doğacaktır.
İş Hukuku

İş Verenin Borçları Nelerdir?
Kendisine bağlı olarak işçi çalıştıran iş verenlerin de işçiye karşı bazı borçları bulunmaktadır.
Bu borçlar;

 • Ücret Ödeme Borcu.

Bu borç iş verenin başlıca borçlarından biridir.Bazen işçinin gerçekte aldığı maaş ile sigortada yani resmiyette gösterilen ücreti farklı olabilmektedir.Bu durumda işçiler bordrolara imza atmış olsalar dahi,ileride hak talebinde bulunabilmektedirler.Örneğin sigorta hizmet tespiti davası açarak,gerçekte aldıkları maaşın sigortada farklı gösterildiğini beyan ederek bu konuda iş verene ve sigortaya karşı dava açabilirler.

İş Hukuku

Ve yine işçilerin, kıdem tazminatı,ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacakları gibi tazminatları hesaplanırken,söz konusu hesap işçinin resmiyette gözüken maaşı üzerinden değil,gerçekte alınan ücreti üzerinden hesaplanmalıdır.Bu ücret tespit edilirken,tanık beyanları,emsal ücret araştırmaları etkili olacaktır.Yani benzer işlerde çalışan,aynı yaş grubuna ve tecrübesine sahip,aynı eğitime sahip işçiler normalde ne kadar ücret ile çalışır?Bu farklı meslek kuruluşlarınca tespit edilmelidir ve buna göre işçinin gerçekte aldığı maaş tespit edilmelidir.Bu maaş,işçinin tazminatlarının hesaplanması konusunda önem arz etmektedir.

İş Hukuku
 • İş veren işçinin ücretini gününde ödemek zorundadır.Ücret ödeme gününden itibaren en
  fazla 20 gün içinde zorlayıcı bir neden dışında ücret ödenmemiş ise işçi,iş görme borcunu
  yerine getirmekten kaçınabilir.
 • İşçinin ücretinden indirim yapılamaz
 • İş veren ücret kesme cezası uygulayamaz.Ancak toplu iş sözleşmeleri ile veya iş
  sözleşmelerinde gösterilmiş nedenlerle ücrette kesinti yapılabilir.Bu kensinti de ayda iki
  günlük kazançtan fazla olamaz.İş veren bu şekilde bir kesinti yapacak ise,işçiye derhal neden
  böyle bir kesinti yaptığını bildirmelidir.
 • Ücretin asgari ücretten az olmaması gerekmektedir.Asgari ücret ödemeyen veya eksik
  ödeyen işverene karşı işçinin dava hakkı ve iş sözleşmesini haklı nedenle fesih etme hakkı
  bulunmaktadır.
İş Hukuku

İş verenin işçiyi koruma borcu bulunmaktadır. İşverenin özellikle iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili olarak gerekli önlemleri alma ve
düzenlemeleri yapma zorunluluğu bulunmaktadır.Gerekli iş güvenliği önlemleri alınmaması sonucu,işçi iş kazası geçirir,ölür veya sakatlanır, mesleki hastalığa yakalanır ise,iş verene karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı doğmaktadır.
İşverenin eşit davranma borcu bulunmaktadır.

İş Hukuku

İş veren iş yerinde çalışan işçilerine ve eşit değerdeki işlerde çalışan işçilerine eşit iş ortamı ve eşit çalışma koşulları sağlamak zorundadır.İş verenin işçilerine karşı eşitlik ilkesine aykırı hareket etmesi halinde işçinin talebi halinde işçi 4 aya kadar ücreti kadar tazminat talep etme hakkına sahiptir.Ancak şunu belirtmek gerekir ki,eşit davranma borcu deyince,iş verenin tüm çalışanlarına mutlak olarak eşit davranması anlaşılmamalıdır.Farklı çalışma koşulları ile çalışan işçiler arasında eşitlikten bahsedilemez.

İş Hukuku

Mesela;farklı yeteneklere sahip,farklı görevlerde çalışan işçilerin maaşları aynı olmak zorunda değildir.Ancak aynı görevde çalışan,aynı tecrübeye sahip,aynı eğitime sahip işçilerin çalışma koşulları ve ücretleri eşit olmalıdır. Veya bu işçilere yapılacak zamların da eşit olması gerekmektedir. İş Vereni diğer Borçları ise; işçiye haftalık tatil verme borcu, yıllık izin kullandırma borcu,ara dinlenme hakkı sağlama borcu, fazla mesai ücretlerini ödeme borcu gibi diğer kanundan doğan başkaca borçları da bulunmaktadır.

İş Hukuku

Çanakkale İş Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarınız ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak için bizimle
iletişime geçebilirsiniz.