19th Ave New York, NY 95822, USA

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İnsan davranışları ile ,.kanuna aykırı hareket ve davranışlarla oluşan suçların, kanundaki yaptırımlarını belirleyen hukuk dalına Ceza Hukuku denilmektedir.

Ceza Hukuku, toplumsal yaşamda meydana gelen kanuna aykırı fiil ve Eylemlerin,.toplumsal barışın sağlanması ve kamu düzeninin korunması için düzenlenmiş bir dalıdır.

Ceza Hukuku ile, kanunda suç sayılan fiil ve eylemleri işleyenler hakkında bir yaptırım uygulanmakta .

ve bir taraftan toplum barışı ve huzuru sağlanmaya çalışılmakta,. diğer taraftan suçlunun ceza alarak ıslah olmasını ve topluma katılmasını sağlamaya çalışılmaktadır.

Ceza Hukukunun diğer bir amacı ise,. söz konusu devlet yaptırımları nedeni ile insanların suç işlemesini önlemektir. Ancak çok önemli bir kural vardır ki.

;o da Hiç kimse  Mahkeme ile karar verilmediği sürece suçlu sayılamaz ve ortada bir şüphe varsa o şüpheden sanık yararlanır. Bunlar ceza hukukunun temel ilkelerinden ve prensiplerindendir.

Bizler Ceza Avukatı olarak, gerek mağdur ve müştekilerin gerekse şüpheli yada sanıkların karakol ve savcılık aşamasında ve kovuşturma aşamasında gerekli hukuki hizmeti vererek doğru ifadeleri ve beyanları vermesine yardımcı olmaktayız.

Ceza davalarında soruşturma aşaması büyük önem arz etmekte olup, karakol ve savcılık aşamasında verilen ifadeler dosyanın seyrini büyük ölçüde belirleyecektir .Bu sebeple ifadenizi veya beyanlarınızı vermeden önce kesinlikle bir ceza avukatına danışmanız faydalı olacaktır. Bu konuda hukuki destek ve hizmet almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.